ANBI

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften (www.belastingdienst.nl):

  • U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften aan een culturele ANBI:
Regel 1
Regel 2

RSIN: 856534961 Stichting De Muren hebben Oren

Bestuur:
Tamara van Kessel (voorzitter)
Willempje Vrins (penningmeester)
Wilfred van de Kolk (secretaris)

Lees ons beleidsplan  (inclusief verslag van de uitgeoefende activiteiten)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij vervullen hun functie onbezoldigd.

Doelstelling Stichting De Muren hebben Oren (art 3 Statuten):
De Stichting heeft ten doel:
– middels lessen en ontmoetingen Haagse basisschoolleerlingen kennis bijbrengen van de meerlagige stadsgeschiedenis en haar bewonerssamenstelling.
– middels educatieve programma’s ontmoetingen tussen Haagse stadsbewoners tot stand brengen.
– middels ontmoetingen tussen verschillende generaties, van verschillende culturele afkomst, meer wederzijds begrip creëren.
– middels gezamenlijke culturele activiteiten Haagse klassen uit verschillende wijken elkaar laten ontmoeten, om meer wederzijds begrip te creëren.
– middels ontmoetingen en begrip de gevolgen van de hoge segregatiegraad in Den Haag verminderen.

Jaarcijfers
Jaarcijfers 2016 – download als PDF
Jaarcijfers 2017 – download als PDF
Jaarcijfers 2018 – download als PDF
Jaarcijfers 2019 – download als PDF
Jaarcijfers 2020 – download als PDF
Jaarcijfers 2021 – download als PDF
Jaarcijfers 2022 – download als PDF

Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen
Beleidsplan 2023-2024
Activiteitenverslag 2023-2024

Geschiedenis moet je horen