Over ons

Stichting De Muren hebben Oren is in 2016 opgericht en biedt projecten voor het basisonderwijs die bewoners van verschillende generaties en verschillende achtergronden met elkaar verbinden. Op deze wijze worden de gevolgen van de hoge segregatiegraad in verschillende steden tegengegaan. Ontmoeting leidt tot begrip en empathie. Een betere wereld ontstaat door mensen elkaar beter te laten begrijpen.
Het project is gestart in Den Haag. Deze stad wordt gekenmerkt door haar diversiteit. Het is tegelijkertijd de meest gesegregeerde stad van Nederland. Sinds 2017 is het project uitgebreid naar Rotterdam en Utrecht. Deze steden kennen een rijk verleden, met veel verschillende verhalen en achtergronden, die samen de steden hebben gemaakt tot wat zij nu zijn.

Marker den Haag
HAAGSE GESCHIEDENIS

Door ooggetuigen hun verhaal te laten vertellen aan basisschoolleerlingen en hiermee de persoonlijke ontmoeting centraal te stellen, leren de jonge stadsbewoners van nu na te denken over de verscheidenheid aan perspectieven op cultuur, identiteit en hun stad. Een belangrijk onderdeel van De Muren hebben Oren is de koppeling die wordt gemaakt tussen 2 klassen uit 1 stad, die sociaal-cultureel (en vaak ook geografisch) ver uit elkaar liggen. De leerlingen krijgen gezamenlijk les en interviewen waar mogelijk elkaars familieleden.

Geschiedenis moet je horen