Info voor Vertellers en Begeleiders

Info voor Vertellers

Kunt u uit eigen ervaring vertellen over de Tweede Wereldoorlog in Den Haag of Rotterdam, de komst vanuit Nederlands-Indië naar onze stad, werken als gastarbeider, de migratie vanuit de Antillen of Suriname, of uw leven als vluchteling in Nederland? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wat kunt u verwachten?
Wij komen met 3 of 4 leerlingen bij u thuis op bezoek, met een volwassen interviewbegeleider. De leerlingen zijn goed voorbereid over het onderwerp waar u over kunt vertellen. Zij komen met een eigengemaakte vragenlijst in de hand. Het interview vindt altijd plaats onder schooltijd en duurt maximaal een uur. In de dagen die hierop volgen maakt de interviewbegeleider een tekst van het interview. De leerlingen zullen deze tijdens hun eindpresentatie voordragen. U wordt voor deze eindpresentatie uitgenodigd. Verder gebruik van uw verhaal en uw foto’s volgt enkel na expliciete toestemming van uw kant.

Info voor Begeleiders

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor stichting De Muren hebben Oren? Wij zijn altijd op zoek naar geschikte interviewbegeleiders. Neem contact met ons op via info@demurenhebbenoren.nl. We nodigen u dan graag uit voor een kennismaking.

Geschiedenis moet je horen