Wat houdt het project in?
Bekijk de film!

  • dit is een project voor groep 7 en 8
  • zij ontmoeten stadsgenootjes met een andere sociaal-culturele achtergrond
  • zij krijgen samen les over de Tweede Wereldoorlog en de migratiegeschiedenissen van stadsbewoners
  • zij vertellen elkaar over hun eigen familiegeschiedenis
  • zij leren interviewen
  • zij interviewen een familielid van de andere klas of een andere stadsgenoot
  • zij presenteren samen met de andere klas de verhalen die zij verzamelden
  • ook bezoeken zij het Nationaal Archief, Museum ’40-’45NU, het Stadsarchief of Erfgoed Leiden

Leerlingen ontmoeten leeftijdsgenoten en hun familie uit andere wijken

Stichting De Muren hebben Oren biedt basisscholen een zesweeks project, waarin de (migratie-)geschiedenis vanaf 1940 tot nu centraal staat. De samenwerking tussen de twee klassen levert prachtige ontmoetingen op.

Het project hanteert een inclusieve aanpak. De diversiteit in de stad, die ook terug te vinden is in de klassen, vormt de rode draad.

We richten ons op alle belangrijke en bepalende momenten die sinds de Tweede Wereldoorlog tezamen de geschiedenis van onze stad hebben gevormd. Hieronder vallen de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de komst van migranten uit de voormalige koloniën, de komst gastarbeiders en latere arbeidsmigranten en de komst van vluchtelingen.

Als stadsbewoner maak je onderdeel uit van de stad en daarmee ook van de stadsgeschiedenis. Wij geven leerlingen van groep 7 en 8 de kans hun eigen en andermans familie hierover vragen te stellen.

 

Wij zijn op zoek naar Begeleiders van Interviews!

Een begeleider van de interviews haalt de groepjes op van school, neemt ze mee naar het huis van de Verteller, stimuleert de leerlingen in het stellen van vragen, laat hen vrij zelf te denken en springt bij waar nodig. De begeleider maakt notities en brengt na afloop van het interview de leerlingen terug naar school, om vervolgens thuis een kort, mooi verhaal van het interview te schrijven.

Geinteresseerd in deze vrijwilligersfunctie?
Neem vooral contact op via info@demurenhebbenoren.nl

HAAGSE GESCHIEDENIS
SAMENWERKING IN DE STAD

Waar zijn we actief

In schooljaar 2016-2017 startte het project in Den Haag. In de jaren daarna zijn we uitgebreid naar meer scholen in Den Haag, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Leiden.
Wil je het project in jouw klas of stad starten?
Neem vooral contact met ons op via info@demurenhebbenoren.nl

ONS WERK WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Fonds1818
Maurodam Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSB Fonds
Logo Den Haag
Rabo logo
Dioraphte Stichting
Stichting Elise Mathilde Fonds
CITYLAB 010
ERASMUS Stichting
Stichting Boschuysen
Gravin van Bylandt stichting
G.Ph Verhagen Stichting

Geschiedenis moet je horen