geschiedenis moet je horen! een project voor groep 7 en 8

zij ontmoeten stadsgenootjes met een andere sociaal-culturele achtergrond zij krijgen samen les over de Tweede Wereldoorlog en de migratiegeschiedenissen van stadsbewoners zij vertellen elkaar over hun eigen familiegeschiedenis zij leren interviewen zij interviewen een familielid van de andere klas of een andere stadsgenoot zij presenteren samen met de andere klas de verhalen die zij verzamelden ook bezoeken zij het Nationaal Archief, Museum ’40-’45NU of het Stadsarchief

Leerlingen ontmoeten leeftijdsgenoten en hun familie uit andere wijken

Stichting De Muren hebben Oren biedt basisscholen een zesweeks project, waarin de (migratie)geschiedenis vanaf 1940 tot nu centraal staat.
De samenwerking tussen de twee klassen levert prachtige ontmoetingen op.

Het project hanteert een inclusieve aanpak. De diversiteit in de stad, die ook terug te vinden is in de klassen, vormt de rode draad.

We richten ons op alle belangrijke en bepalende momenten die sinds de Tweede Wereldoorlog tezamen de geschiedenis van onze stad hebben gevormd. Hieronder vallen de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de komst van migranten uit de voormalige koloniën, de komst van gastarbeiders en latere arbeidsmigranten en de komst van vluchtelingen.

Als stadsbewoner maak je onderdeel uit van de stad en daarmee ook van de stadsgeschiedenis. Wij geven leerlingen van groep 7 en 8 de kans hun eigen en andermans familie hierover vragen te stellen.

SAMENWERKING IN DE STAD

Geinteresseerd?
Neem vooral contact met ons op via e-mail

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor de stichting door interviews te begeleiden? Je haalt dan een groepje leerlingen op van school, neemt ze mee naar het huis van de Verteller, stimuleert hen in het stellen van vragen, laat hen vrij zelf te denken en springt bij waar nodig. Tijdens het interview maak je notities en je brengt na afloop van het interview de leerlingen terug naar school, om vervolgens thuis een kort, mooi verhaal van het interview te schrijven.

HAAGSE GESCHIEDENIS

Wil je het project in jouw klas of stad starten?
Neem vooral contact met ons op via e-mail

Waar zijn we actief?

In schooljaar 2016-2017 startte het project in Den Haag. In de jaren daarna breidden we uit naar meerdere steden in Nederland. Momenteel werken we met een groot aantal klassen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Leiden.

ONS WERK WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Maurodam Fonds
VSB Fonds
Dioraphte Stichting
Gemeente Leiden
Logo FCP
Logo Den Haag
VFonds
Logo gemeente Rotterdam
Gravin van Bylandt stichting
Stichting Elise Mathilde Fonds
Homepage afbeelding

Geschiedenis moet je horen!